Quay về
Trang chủ

EVENT: CLEAN AGRICULTURE COMMUNITY AND SUPPORTING RESOURCES

Trang chủ | Event (26/01/2020)

 <SỰ KIỆN: CỘNG ĐỒNG NÔNG NGHIỆP SẠCH VÀ CÁC NGUỒN LỰC HỖ TRỢ" >

- Vào ngày 11/1 vừa qua, eSpace là nơi diễn ra sự kiện “Cộng Đồng Nông Nghiệp Sạch & Các Nguồn Lực Hỗ Trợ”.

- Sự kiện là buổi gặp thân mật, cởi mở để tất cả các thành viên trong Cộng đồng nhìn lại chặng đường đã qua và cùng hướng về mục tiêu chung vì một cộng đồng tiêu dùng sạch. Ngoài ra, đây cũng là dịp để các thành viên trong Cộng đồng Nông Nghiệp Sạch gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu sản phẩm, chia sẻ cùng giải quyết các khó khăn, vướng mắc đang gặp phải trong cơ sở sản xuất.

-------------

 <EVENT: CLEAN AGRICULTURE COMMUNITY AND SUPPORTING RESOURCES>

- On January 11th, eSpace is the venue for the event "Community of Clean Agriculture & Supporting Resources".

- The event is an intimate, open meeting for all members of the Community to reflect on the past and towards the common goal of a clean consumer community. Also, it's an opportunity for members of the Clean Agriculture Community to meet, exchange, introduce products, share and solve the difficulties and problems encountered in the production facility.

https://www.facebook.com/eSpace.Coworking.vn/posts/595285404589023

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6622870798715715586/

Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.