Quay về
Trang chủ

Workshop "Tôi và Thế giới Việc làm" (Workshop "Me and the World of Work")

Trang chủ | Event (02/01/2020)

Vào ngày 29/12 vừa qua, eSpace là đơn vị tài trợ địa điểm cho Workshop "Tôi và Thế giới việc làm". Đây là 1 trong 3 sự kiện của chuỗi Workshop "Hành trình chọn nghề" của Dự án Hướng Nghiệp Cánh Diều Xanh tổ chức MIỄN PHÍ cho các bạn trung học phổ thông. Workshop đã không chỉ giúp các bạn học sinh, sinh viên biết cách xác định những nghề phù hợp với bản thân, xóa bỏ những ngộ nhận về nghề nghiệp mà còn mở rộng tầm mắt về thế giới việc làm.

Cảm ơn Dự án Hướng nghiệp Cánh Diều Xanh đã tin tưởng eSpace để tổ chức Workshop. Dưới đây là một vài hình ảnh tiêu biểu trong Workshop "Tôi và Thế giới việc làm" vừa qua:
--------------------
On December 29th, eSpace was the venue sponsor for the Workshop "Me and the World of Work". This is one of the 3 events of the Workshop Series "Career Journey" of Green Kite Career Project, being held for high school students for FREE. The workshop has not only helped students know how to identify jobs that are suitable for themselves, eliminate career misperceptions, but also open the eyes to the world of work.

Thanks to Green Kite Career Project for trusting eSpace to organize the Workshop. Below are some highlighted images in the recent "Me and the World of Work" Workshop:

https://www.facebook.com/eSpace.Coworking.vn/posts/581872522596978
 
https://www.linkedin.com/posts/espacecoworking_workshop-careerrecruitment-coworkingspace-activity-6617747844076015616-4Jas

 

Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.