Quay về
Trang chủ

Hạnh phúc tuổi trung niên (Middle-aged happiness)

Trang chủ | Event (10/12/2019)

Vào ngày 8/11 vừa qua, eSpace là nơi đồng tổ chức sự kiện ra mắt câu lạc bộ "Hạnh phúc tuổi trung niên". Việc tìm bạn đời hay kết hôn tuổi trung niên vẫn còn là rào cản ở Việt Nam, đặc biệt là những người ly hôn, có hoàn cảnh đặc biệt và phải ở một mình. Với sự ra đời của câu lạc bộ "Hạnh phúc tuổi trung niên" - nhóm cộng đồng trung niên đầu tiên tại Việt Nam, câu lạc bộ này hy vọng kết nối những người trung niên đang lẻ bóng.

Cảm ơn câu lạc bộ đã tin tưởng eSpace để tổ chức sự kiện ra mắt! 

--------------------

On November 8th, eSpace is the co-hosting venue for club event "Middle-aged happiness".

Finding a partner or middle age marriage is still a barrier in Vietnam, especially those who are divorced, have special circumstances and have to be alone. With the establishment of the club "Middle-aged happiness" - the first group of middle-aged community in Vietnam, this club hopes to connect the middle-aged people who are lonely.

Thank you to the club for trusting eSpace for the launch event! 

https://www.facebook.com/eSpace.Coworking.vn/posts/539941710123393
 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6599479330668183552/

Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.