New & Event

image

Bức tranh toán cảnh về hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam

30/09/2019 | Startups

Đây là hình ảnh minh họa toàn cảnh hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, bao gồm những nhóm thành phần như: - Cộng đồng khởi nghiệp (Community) - Chương trình/Đề án khởi nghiệp quốc gia (Govt funded

View more
image

Bản đồ thương mại điện tử Việt Nam - Báo cáo của iPrice Group

30/09/2019 | Research reports

Bản đồ thương mại điện tử Việt Nam - Báo cáo của iPrice Group Bản đồ thương mại điện tử Việt Nam xếp hạng top 50 doanh nghiệp thương mại điện tử tại Việt Nam dựa trên lượt truy cập trung bình theo

View more
image

Chương trình đầu tư giai đoạn early-stage của quỹ Sequoia Capital

30/09/2019 | Startups

Nội dung được chia sẻ bởi bạn Bui Sy Phong trên nhóm cộng đồng Launch: "Ngày 29/05/2019 này tại Hà nội, 7PM đến 9PM, Sequoia Capital sẽ có buổi giới thiệu Surge, cohort 2 tại Hà nội, nhắm tới việc

View more
image

Các vòng huy động vốn thường gặp của startup

30/09/2019 | Startups

Trong quá trình tìm kiếm nguồn đầu tư cho dự án, startup thường trải qua các vòng gọi vốn như hạt giống, series A, B, C… Khoảng cách giữa các vòng huy động vốn là 6-12 tháng. Quá trình huy động vốn

View more
image

Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2019 của VECOM

30/09/2019 | Research reports

[Tài liệu] Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2019 của VECOM Năm 2020 quy mô thị trường thương mại điện tử có thể sẽ lên tới 13 tỷ USD 47% doanh nghiệp có trên 50% lao động thường xuyên sử

View more
image

Become a Startup Founder Khóa 03

30/09/2019 | Startups

Become a Startup Founder Khóa 03 là bootcamp huấn luyện dành cho người khởi nghiệp được xây dựng bởi ThinkZone, Accelerator hàng đầu Việt Nam. Chương trình hướng tới mục tiêu trang bị đầy đủ kiến

View more

A professional working enviroment with entrepreneurial spirit !