Đặt phòng họp

Một phòng họp phong cách nằm trong một không gian năng động

Phòng họp tại eSpace được trang bị WIFI tốc độ cao, máy chiếu, bảng trắng. Phù hợp cho cuộc họp với khách hàng, họp nhóm cũng như hội thảo với quy mô tối đa 15 người. Cho dù bạn là thành viên hay không là thành viên của eSpace, bạn vẫn luôn được sử dụng phòng họp của chúng tôi. Khách mời của bạn luôn được eSpace chào đón

img img img
img

Phòng họp 1 - Phòng sáng tạo

  • 200,000 VND/ giờ
  •   Có sức chứa khoảng 5 người
  • Có bảng trắng
img

Phòng họp 2 - Phòng hợp tác

  • 400,000 VND/ giờ
  • Có sức chứa khoảng 8 người
  • Có bảng trắng
img

Phòng họp 3 - Phòng Horizon

  • 600,000 VND/ giờ
  • Có sức chứa khoảng 12 người
  • Có bảng trắng
  • Có máy chiếu

Bạn cần tổ chức sự kiện hoặc hội thảo?